TAIP - ATRASK DIEVĄ

Direkt zum Seiteninhalt
DIEVE,
JEIGU TU ESI, MATEI VISKĄ MANO GYVENIME. NORĖČIAU ATSUKTI LAIKĄ ATGAL, BET NEGALIU. AŠ JAUČIUOSI SILPNAS IR PURVINAS.
GAILUOSI DĖL VISŲ NETEISINGŲ DALYKŲ, KURIUOS ESU PADARĘS (-IUSI). PRAŠAU ATLEISK MAN.
AŠ NORIU NUSIGRĘŽTI NUO VISO BLOGIO, KURĮ ŽINAU, KAD DARAU.
AČIŪ, JĖZAU, KAD MIREI ANT KRYŽIAUS DĖL MANĘS, KAD PAĖMEI VISĄ MANO PURVĄ IR IŠLAISVINAI MANE NUO MANO NUODĖMIŲ.
ATEIK Į MANO GYVENIMĄ IR PASILIK SU MANIMI AMŽINAI.
AČIŪ, VIEŠPATIE JĖZAU. AMEN.
PADAREI SVARBIAUSIĄ SAVO GYVENIME SPRENDIMĄ - SVEIKINAME!  ŠIS SPRENDIMAS PAVEIKS NE TIK TAVO GYVENIMĄ DABAR, BET IR AMŽINYBĖJE. MES IRGI PADARĖME TOKĮ SPRENDIMĄ, TIK ANKSČIAU. NORIME KARTU SU TAVIMI PASIDŽIAUGTI ŠIUO TAVO SPRENDIMU BEI PADĖTI TAU GERIAU PAŽINTI DIEVĄ IR BIBLIJĄ. MŪSŲ SAVANORIAI PASIRENGĘ ATSAKYTI Į TAVO KLAUSIMUS BEI PATARTI, KAIP TAU DARYTI PIRMUOSIUS TIKĖJIMO ŽINGSNIUS. BENDRAUTI GALIME GYVAI ARBA ANONIMIŠKAI. IŠ SAVANORIO, KURIS SU JUMS BENDRAUS, REIKALAUJAMA IŠLAIKYTI POKALBIO PASLAPTĮ. POKALBIŲ NEPERDUOSIME JOKIEMS KITIEMS ASMENIMS AR INSTITUCIJOMS. TIESOG TAU BUS PRISKIRTAS BRANDUS KRIKŠČIONIS, KURIS MELSIS UŽ TAVE, PADĖS TAU ATSAKYTI Į TAVO KLAUSIMUS, ĮKVĖPS TAVE TOLIAU STATYDINTI SAVO SANTYKĮ SU DIEVU.

UŽPILDYK ŽEMIAU PATEIKTĄ FORMĄ.

TAIP
NE

TAIP
NE

Zurück zum Seiteninhalt