NAUJAS GYVENIMAS - ATRASK DIEVĄ

Direkt zum Seiteninhalt
JEIGU NORITE GYVENTI NAUJĄ, PRASMINGĄ IR PILNAVERTIŠKĄ GYVENIMĄ, MELSKITĖS ŠIA MALDA:
DIEVE,
JEIGU TU ESI, MATEI VISKĄ MANO GYVENIME. NORĖČIAU ATSUKTI LAIKĄ ATGAL, BET NEGALIU. AŠ JAUČIUOSI SILPNAS IR PURVINAS.
GAILUOSI DĖL VISŲ NETEISINGŲ DALYKŲ, KURIUOS ESU PADARĘS (-IUSI). PRAŠAU ATLEISK MAN.
AŠ NORIU NUSIGRĘŽTI NUO VISO BLOGIO, KURĮ ŽINAU, KAD DARAU.
AČIŪ, JĖZAU, KAD MIREI ANT KRYŽIAUS DĖL MANĘS, KAD PAĖMEI VISĄ MANO PURVĄ IR IŠLAISVINAI MANE NUO MANO NUODĖMIŲ.
ATEIK Į MANO GYVENIMĄ IR PASILIK SU MANIMI AMŽINAI.
AČIŪ, VIEŠPATIE JĖZAU. AMEN.
AR MELDIESI ŠIA MALDA?

                                                 
Zurück zum Seiteninhalt